Sunday, October 2, 2016

ЗАРЛАЛ

Мягмар гарагийн 5,6-р парын бие даалтын цагийг Мягмар гарагийн 7-р пар 205-д, Баасан гарагийн 7-р пар 209 ангиудад тавьсан болно. 1-р бие даалт энэ долоо хоногоор хугацаа дуусна.